Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Matkamatias Ky ja asiakasrekisteriin sovellettava tietosuojaseloste
Tässä dokumentissa kerrotaan perusteet Matkamatias Ky asiakkaista kerättyjen tietojen käsittelystä EU:n tietosuoja-asetukseen (2016/679) ja Suomen lainsäädännön mukaisesti.

1. Rekisterinpitäjä
Matkamatias Ky Matti Turunen
Vuotjärventie 177
73500 JUANKOSKI

Y-tunnus: 1836330-1

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Matti Turunen puh 0405885167
sp. matti@matkamatias.fi

3. Rekisterin nimi ja rekisteröidyt
Kuljetusyritys ja Kehoenergiahoidot.
Rekisterissä käsitellään asiakkaiden sekä mahdollisten asiakkaiden henkilötietoja.

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus
Matkamatias Ky ( Matti Turunen )on perehtynyt tietosuoja-asioihin ja laatinut toimintamallit tietosuojan huomioimisesta yrityksen toiminnassa. Myös riskikartoitus on tehty ja analysoitu. Riskien analysoimiseen on luotu jatkuva toimintamalli, jolla varmistetaan tietosuojan, tietoturvan sekä henkilötietojen käsittelyn korkea laatu päivittäisessä työssä.

Matkamatias Ky täyttää rekisterinpitäjän osoitusvelvollisuuden dokumentein sekä kuvauksin. Osa dokumentaatiosta on laadittu sisäiseen käyttöön ja osa julkisesti saatavilla.

Tietoja käytetään asiakassuhteen hoitoon, asiakasyhteydenpitoon ja verkkosivuston www.matkamatias.fi käyttökokemuksen parantamiseen. Lisäksi tietoja voidaan käyttää markkinointiin.

Käsittelyperusteena on markkinoinnin osalta asiakkaan suostumus ja asiakassuhteen hoidon osalta asiakkaan ja Matkamatiaksen välisen sopimuksen täytäntöönpano.

Voimme tarvittaessa lähettää asiakkaalle sähköisiä suoramarkkinointiviestejä tämän suostumuksen perusteella.

5. Rekisterin tietosisältö
Keräämme nimi-, puhelin-, sähköposti- ja osoitetietoja.
Evästeiden avulla saamme tietoja sivulla vierailijoista. Tietoja voidaan hyödyntää esimerkiksi suunnitellessamme markkinointiamme.
Evästeiden avulla kerättyä tietoa voidaan käyttää myös kohdennetun markkinoinnin toteuttamiseen (GOOGLE ADWORDS ), jonka seurauksena asiakas voi nähdä kohdennettua mainontaa esimerkiksi Facebookissa.

Emme luovuta tietoja kolmansien osapuolten markkinointikäyttöön.

Asiakkaasta eli rekisteröidystä voidaan tallentaa seuraavia tietoja:

 • Asiakkaan (yksityishenkilö tai yritys) nimi, sähköpostiosoite ja muut yhteystiedot
 • Asiakkuuden hoitamiseen ja yhteydenpitoon liittyvät tiedot (esim. palautteet, sekä asiakaspalvelutapahtumien taltioinnit)
 • Verkkokäyttäytymiseen liittyvät tiedot verkkosivustolla www.matkamatias.fi
 • Markkinointiin ja myynninedistämiseen liittyvät tiedot, kuten rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet ja niihin osallistuminen (esim. kilpailut)
 • Tekniset tiedot sekä rekisteröidyn selaimelle lähetetyt evästeet ja niihin liittyvät tiedot.

6. Rekisterin tietolähteet
Evästeet ja muu laitteeseen paikallisesti tallentuva sisältö
Kun rekisteröity vierailee sivustolla, Matkamatias Ky käyttää sivustollaan suoraan tai kolmansien osapuolten välityksellä erilaisia tekniikoita, joilla matkamatias Ky voi tunnistaa rekisteröidyn ja saada rekisteröidystä enemmän tietoa käyttäjänä. Muista yrityksistä saatavilla kolmannen osapuolen evästeillä Matkamatias Ky voi suorittaa markkinatutkimuksia, mitata verkkosivuston tietoliikennettä, lähettää mainoksia ja parantaa sivuston toimivuutta. Sivustolla voidaan käyttää esimerkiksi evästeitä, jotta rekisteröidyn ei tarvitse kirjautua sisään aina vieraillessaan käyttäjätilillään. Käytetyt kolmansien osapuolten evästeet ovat vain asetus- tai päivitysevästeitä, joilla kerätään tietoja edellä mainittuja tarkoituksia varten. Lisäksi yhteistyökumppanit käyttävät vain ensimmäisen osapuolen evästeitä, eli lähettävät tietoa toimialueen palvelimelle. Käytännössä tämä tarkoittaa, että kumppaneiden evästeestä tulee rekisteröidyn toimialueen omaisuutta, eikä mikään muu palvelu tai toimialue voi muuttaa tai lukea tietoja.

7. Tietojen luovutus
Tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle markkinointitarkoituksiin.
Joidenkin palveluiden osalta tai niihin liittyen voidaan käyttää kolmatta osapuolta yhteistyössä palveluiden tuottamiseksi. Tällaisessa tapauksessa yhteystiedot voidaan luovuttaa kolmannen osapuolen yhteistyötaholle.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Henkilötietojen käsittelyssä voidaan käyttää palveluntarjoajia, joilla voi olla pääsy henkilötietoihin EU-/ETA-alueen ulkopuolelta, kuten Yhdysvalloissa. Siirrot toteutetaan asian- ja lainmukaisesti henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön mukaisesti.

Henkilötietoja siirretään EU-/ETA-alueen ulkopuolelle ainoastaan jollakin alla mainitulla, lainmukaisella perusteella:

 • Euroopan komissio on päättänyt, että kyseisessä vastaanottajamaassa on varmistettu riittävä tietosuojan taso;
 • olemme toteuttaneet asianmukaiset suojatoimet henkilötietojesi siirtämiseksi käyttämällä Euroopan komission hyväksymiä tietosuojaa koskevia vakiolausekkeita. Sinulla on tällöin oikeus saada jäljennös kyseisistä vakiolausekkeista ottamalla meihin yhteyttä; tai
 • olet antanut nimenomaisen suostumuksesi henkilötietojesi siirtämiselle, tai henkilötietojesi siirtämiselle EU-/ETA-alueen ulkopuolelle on olemassa muu lainmukainen peruste.

9. Rekisterin suojaus ja henkilötietojen säilytysaika
Kunnioitamme henkilötietojen luottamuksellisuutta. Rekisteri on talletettu mm. palomuurilla ja salasanoilla suojattuun tietokantaan.
Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot hävitetään asiaankuuluvalla tavalla. Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan, kun se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen henkilötietojen käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi. Kirjanpitolain tai muun soveltuvan lain velvoitteista johtuen tietoja voidaan joutua säilyttämään edellä mainittua ajanjaksoa pitempään.

10. Rekisteröidyn oikeudet
Sinulla on oikeus milloin tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin. Voit halutessasi ilmoittaa ( Matti Turunen puh 0405885167 tai sähköpostiin ) jos haluat estää suorapostitukset sähköpostiisi jatkossa.

Lisäksi sinulla on oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:

  • saada tieto henkilötietojesi käsittelystä;
  • saada pääsy omiin tietoihisi ja tarkastaa itseäsi koskevat käsittelemämme henkilötiedot;
  • vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;
  • vaatia henkilötietojesi poistamista;
  • peruuttaa suostumuksesi ja vastustaa henkilötietojesi käsittelyä siltä osin, kuin henkilötietojesi käsittely perustuu antamaasi suostumukseen;
  • vastustaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojesi käsittelyperusteena on oikeutettu etumme;
  • saada henkilötietosi koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että olet itse toimittanut kyseiset henkilötiedot meille, käsittelemme kyseisiä henkilötietoja sopimuksen tai antamasi suostumuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti; ja
  • vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista.

Voimme pyytää sinua tarkentamaan pyyntöäsi ja varmentamaan henkilöllisyytesi ennen pyynnön käsittelemistä. Voimme kieltäytyä pyyntösi toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

Sinulla on myös aina oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen EU:n jäsen-valtion valvontaviranomaiselle, jossa asuinpaikkasi tai työpaikkasi sijaitsee, mikäli katsot, että emme ole käsitelleet henkilötietojasi soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Oikeuksiasi koskevat pyynnöt tulee lähettää kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Matkamatias Ky Matti Turunen
Vuotjärventie 177
73500 JUANKOSKI
sp.matti@matkamatias.fi

Y-tunnus: 1836330-1

Tietoturva kyselyihin vastaamme kun henkilön oikeellisuus on todistetusti todettu. Vastaamme pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

11. Tietosuojaselosteen muuttaminen
Tietosuojaselostetta voidaan muuttaa ja päivittää. Voimassa oleva tietosuojaseloste on nähtävissä näillä verkkosivuilla.

Siirry sivun alkuun